Strefa bezpiecznych zakupów

REGULAMIN PROMOCJI BLACK WEEKEND

REGULAMIN PROMOCJI BLACK WEEKEND

Organizatorem promocji jest firma Enjoy The Car Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Jana III Sobieskiego 110 / 29, 00-764, Polska wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000903683 z NIP 7011036353.

 

ZASADY PROMOCJI BLACK WEEKEND

 

1. Data Promocji: promocja działa od godziny 16:00 dnia 24 listopada 2023 do godziny 9:00 dnia 27 listopada 2023 roku lub do wyczerpania zapasów Produktu.

2. Promocja dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych online w sklepie na https://www.evadywaniki.pl zgodnie z zasadami promocji opisanymi w punkcie 4 niniejszego Regulaminu. Miejscem promocji jest sklep online evadywaniki.pl

3. Uczestnik Promocji 

• każda osoba, która dokona zakupu on-line na https://www.evadywaniki.pl z użyciem kodu PODSTOPNICA i zastosuje zasady promocji z punktu 4 niniejszego Regulaminu.

3. Przedmiot Promocji: podstopnica z materiału TPE lub E-V-A. 

4. Zasady Promocji: 

• Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym https://www.evadywaniki.pl zakupu co najmniej jednego produktu.                   

• zakupu należy dokonać poprzez prawidłowe złożenie zamówienia na https://www.evadywaniki.pl i podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w Polityce Prywatności dostępnej na naszej stronie online https://www.evadywaniki.pl/politics/            

• Przy zakupach powyżej 400,00 złotych brutto z dodaną podstopnicą do zamówienia, Klient przy użyciu kodu PODSTOPNICA otrzymuje bezpłatnie podstopnicę do dywanika kierowcy - GRATIS.

5. Zwrot 

Zwrot towaru jest możliwy zgodnie z Regulaminem sklepu dostępnym pod adresem: https://www.evadywaniki.pl/files/files/Regulamin_sklepu_EVADYWANIKI_PL.pdf

W przypadku, gdy podczas składania zamówienia przekroczono kwotę 400 zł brutto, a zwrot towaru skutkuje spadkiem kwoty całego zakupu poniżej kwoty 400 zł brutto Uczestnik traci prawo do wskazanego GRATISU. W takiej sytuacji UCZESTNIK odsyła GRATIS wraz ze zwracanym towarem.           

6. Reklamacje

• reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z Regulaminem sklepu dostępnym na stronie https://www.evadywaniki.pl/files/files/Regulamin_sklepu_EVADYWANIKI_PL.pdf

8. Postanowienie końcowe: 

• Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

• Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://www.evadywaniki.pl 

• Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi. 

• W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 

• Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. 

• Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 24.11.2023

Develop, web-2a.ru