Strefa bezpiecznych zakupów
4.8/5 na podstawie 6000+ opinii
Własna produkcja w Polsce
Rabat przy zakupie kompletu z bagażnikiem

Konkurs grudzień 2023

 

Regulamin konkursu “Wygraj kartę podarunkową” | EVA Dywaniki 


 

§1

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest firma Enjoy The Car Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Jana III Sobieskiego 110 / 29, 00-764, Polska  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000903683 z NIP 7011036353.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Meta Platforms, Inc. Firma Meta Platforms, Inc. oraz serwis facebook.com oraz instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

§2

Warunki uczestnictwa 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest zakupienie karty podarunkowej EVA Dywaniki na stronie internetowej https://www.evadywaniki.pl/  w okresie od 4.12.2023 do 22.12.2023 oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w formularzu wysyłanym za pomocą maila.

3. Konkurs trwa od dnia 4.12.2023r. do 22.12.2023r. do godziny 12:00. 

4. Wyniki Konkursu będą ogłaszane w piątki, w dniach 8.12.2023r., 15.12.2023r., 22.12.2023r. Organizator skontaktuje się z Zwycięzcą bezpośrednio za pomocą numeru telefonu oraz na profilu EVA Dywaniki w portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/PLevadywaniki/
 

 

§3

Zadanie konkursowe 

 

1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie zawarte w ankiecie wysłanej za pomocą maila do użytkownika po zakupie.

2. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną ankietę.

3. W konkursie zostanie wyłonionych sumarycznie 15 zwycięzców. Co tydzień (w piątki, w dniach 8.12.2023r., 15.12.2023r., 22.12.2023r.) ogłoszonych będzie 5 zwycięzców. 

4. Zwycięskie odpowiedzi w ankiecie konkursowej zostaną wyłonione przez głosowanie w 3-osobowym jury składającym się z pracowników firmy EVA Dywaniki® na podstawie subiektywnej opinii jury.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem kontaktu telefonicznego. W przypadku braku możliwości kontaktu, nagroda zostanie przekazana innemu zwycięzcy (osobie która zajęła kolejne miejsce w punktacji sędziów).

6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

 

§4

Nagroda 

 

1. Nagrodą w konkursie dla każdego ze Zwycięzców, jest karta podarunkowa EVA Dywaniki®, o wartości 250 zł, która jest dostępne w sklepie internetowym https://www.evadywaniki.pl/.

2. Nagrodę należy zrealizować do czasu ważności karty podarunkowej.

3. Organizator skontaktuje się z Zwycięzcą bezpośrednio za pomocą numeru telefonu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 

§5

Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: [email protected]

2. W przypadku zamówień dywaników EVA Dywaniki® , jest to produkt nieprefabrykowany, zatem wszystkie reklamacje są rozpatrywane zgodnie z regulaminem sklepu.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis: Konkurs “Wygraj kartę podarunkową”.

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
 

§6

Obowiązek informacyjny 

 

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Enjoy The Car Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Jana III Sobieskiego 110 / 29, 00-074,, Polska  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000903683 z NIP 7011036353. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected].

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.


 

§7

Postanowienia końcowe 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

3. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Develop, web-2a.ru