Strefa bezpiecznych zakupów
4.8/5 na podstawie 6000+ opinii
Własna produkcja w Polsce
Rabat przy zakupie kompletu z bagażnikiem

konkurs “Nowy produkt”

Regulamin konkursu “Nowy produkt” | EVA Dywaniki


§1
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest firma Enjoy The Car Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Jana III Sobieskiego 110 / 29, 00-764, Polska  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000903683 z NIP 7011036353.


2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Meta Platforms, Inc. Firma Meta Platforms, Inc. oraz serwis facebook.com oraz instagram.com Firmy te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. 

§2
Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest dodanie komentarza pod postem konkursowym na profilu EVA Dywaniki w serwisie Facebook lub na profilu @evadywaniki w serwisie Instagram, opublikowanymi 13.04.2024 r. o godzinie 11:00. 

3. Konkurs trwa od dnia 13.04.2024 r. od godziny 11:00 do 17.04.2024 r. do godziny 23:59. 

4. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w czwartek, 18.04.2024 r. na profilu EVA Dywaniki w portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/PLevadywaniki/


§3
Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na skomentowaniu posta konkursowego na profilu Facebook EVA Dywaniki lub na profilu w serwisie Instagram @evadywaniki. Komentarz powinien zawierać informację o tym,  jaki produkt pojawi się w sklepie internetowym EVA Dywaniki (www.evadywaniki.pl) 18 kwietnia 2024 r. 

2. Nie ma limitu pozostawionych komentarzy. 

3. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca. 

4. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która jako pierwsza poda poprawną odpowiedź na zadane pytanie. 

5. Zwycięzca konkursu zostanie o tym poinformowany w wiadomości w serwicie Facebook lub Instagram, w zależności od tego, na którym serwisie pojawi się poprawna odpowiedź.

6. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie. 


§4
Nagroda 

1. Nagrodą w konkursie dla Zwycięzcy jest nowy produkt, który 18 kwietnia będzie miał swoją premierę na stronie internetowej https://www.evadywaniki.pl. Wartość nagrody wynosi 577 zł brutto.

2. Realizacja nagrody odbędzie się po potwierdzeniu ze Zwycięzcą wszystkich szczegółów dotyczących zamówienia oraz adresu dostawy. 

3. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą bezpośrednio w wiadomości w serwisie Facebook / Instagram.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda jest przekazywana kolejnemu uczestnikowi.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody. 

§5
Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: [email protected] do dnia 19.04.2024 r.

§6
Obowiązek informacyjny
 

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Enjoy The Car Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Jana III Sobieskiego 110 / 29, 00-074,, Polska  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000903683 z NIP 7011036353. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 


§7
Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 

3. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Develop, web-2a.ru