Strefa bezpiecznych zakupów

Regulamin konkursu Zgarnij cashback

Regulamin konkursu “Odśwież auto i zgarnij cashback” | EVA Dywaniki


 

§1

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest firma Enjoy The Car Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Jana III Sobieskiego 110 / 29, 00-764, Polska  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000903683 z NIP 7011036353.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Trust Mate S.A.. Meta Platforms, Inc. Firma Meta Platforms, Inc. oraz serwis facebook.com oraz instagram.com Firmy te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

§2

Warunki uczestnictwa 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie zakupu w sklepie evadywaniki.pl w okresie od  5.02.2024 r. do 29.02.2024 r. oraz pozostawienie opinii zawierającej szczegółowy opis doświadczenia z firmą w serwisie Trust Mate za pomocą dedykowanego linku otrzymanego mailowo 14 dni po złożeniu zamówienia do 21 marca 2024 r.

3. Konkurs trwa od dnia 5.02.2024 r. od godziny 12:00 do 21.03.2024 r. do godziny 23:59.

4. Wyniki Konkursu w poniedziałki, w dniach 26.02.2024 r., 11.03.2024 r. oraz 25.03.2024 r. na profilu EVA Dywaniki w portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/PLevadywaniki/

 

§3

Zadanie konkursowe 

 

1. 1. Zadanie konkursowe polega na złożeniu zamówienia w sklepie internetowym evadywaniki.pl oraz pozostawieniu opinii w serwisie Trust Mate za pomocą dedykowanego linku otrzymanego mailowo 14 dni po złożeniu zamówienia. Opinia powinna zawierać szczegółowy opis doświadczenia zakupowego w sklepie evadywaniki.pl.

2. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną opinię.

3. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.

4. Zwycięzcy zostaną wyłonionieni poprzez głosowanie w 3-osobowym jury składającym się z pracowników firmy EVA Dywaniki® na podstawie kryteriów wymienionych w punkcie 5 niniejszego Regulaminu.

5. Przy ocenie prac konkursowych jury zwróci szczególną uwagę na szczegółowość opisu doświadczenia zakupowego oraz to, czy będą do niej dołączone zdjęcia.

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody mailowo oraz telefonicznie. W przypadku braku możliwości kontaktu przez 5 dni roboczych, nagroda zostanie przekazana innemu zwycięzcy (osobie która zajęła kolejne miejsce w punktacji jury).

7. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

8. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

 

§4

Nagroda 

 

1. Nagrodą w konkursie dla każdego ze Zwycięzców, jest zwrot środków  za transakcję zakupu w sklepie https://www.evadywaniki.pl, którego dotyczyła wystawiona opinia. Maksymalna kwota zwrotu to 1000 zł. W przypadku, gdy kwota zakupu przekroczy tę kwotę, zwycięzca otrzyma 1000 zł.

2. Realizacja nagrody odbędzie się po potwierdzeniu ze Zwycięzcą numeru konta bankowego, na który zostanie wykonany przelew środków.

3. Organizator skontaktuje się z Zwycięzcą bezpośrednio za pomocą numeru telefonu oraz mailowo.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda jest przekazywana kolejnemu uczestnikowi.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez składanie fikcyjnych zamówień, dany Uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

 

§5

Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: [email protected]

 

§6

Obowiązek informacyjny 

 

1. 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Enjoy The Car Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Jana III Sobieskiego 110 / 29, 00-074,, Polska  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000903683 z NIP 7011036353. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected].

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.


 

§7

Postanowienia końcowe 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

3. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Develop, web-2a.ru