Używamy plików cookie, aby poprawić jakość korzystania z naszej strony internetowej. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie
Strefa bezpiecznych zakupów

Konkurs listopad 2023

 

Regulamin konkursu “Wygraj 5 dywaników z Eva Dywaniki” | EVA Dywaniki 
 

§1

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest firma Enjoy The Car Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Jana III Sobieskiego 110 / 29, 00-764, Polska  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000903683 z NIP 7011036353.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Meta Platforms, Inc. Firma Meta Platforms, Inc. oraz serwis facebook.com oraz instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. 

 

§2

Warunki uczestnictwa 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które są właścicielami pojazdu samochodowego.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest zakupienie produktów marki EVA Dywaniki na stronie internetowej https://www.evadywaniki.pl/ za minimum 200 złotych,  w okresie od 1.11.2023 do 30.11.2023 oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w formularzu wysyłanym za pomocą maila i widocznym po zakupie. 

3. Konkurs trwa od dnia 1.11.2023r. do 30.11.2023r. do końca dnia. 

4. Wyniki Konkursu będą ogłaszane w poniedziałki, w dniach 6.11.2023r., 13.11.2023r., 20.11.2023r., 27.11.2023r., 4.12.2023r. na profilu EVA Dywaniki w portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063535118234
 

§3

Zadanie konkursowe 

 

1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie zawarte w ankiecie, dostępnej po zakupie produktu EVA Dywaniki na stronie oraz wysłanej za pomocą maila do użytkownika po zakupie.

2. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną ankietę. 

3. W konkursie zostanie wyłonionych 5 zwycięzców.  

4. Zwycięskie odpowiedzi w ankiecie konkursowej zostaną wyłonione przez głosowanie w 3-osobowym jury składającym się z pracowników firmy EVA Dywaniki na podstawie subiektywnej opinii jury. 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem kontaktu telefonicznego. W przypadku braku możliwości kontaktu, nagroda zostanie przekazana innemu zwycięzcy (osobie która zajęła kolejne miejsce w punktacji sędziów). 

6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie. 
 

§4

Nagroda 

 

1. Nagrodą w konkursie dla każdego ze Zwycięzców, jest pięć zestawów EVA Dywaniki®, składających się z: dywanika kierowcy, dywanika pasażera, dywaników tylnych oraz maty do bagażnika, do 5 pojazdów samochodowych, które są dostępne w sklepie internetowym https://www.evadywaniki.pl/.

2. Nagrodę należy zrealizować do 31.12.2023r. Nie ma możliwości odbioru nagrody w innym terminie. Nie ma możliwości przekazania nagrody komuś innemu.  

3. Organizator poda numer zamówienia Zwycięzcy na profilu EVA Dywaniki w portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063535118234 oraz skontaktuje się z nim bezpośrednio za pomocą numeru telefonu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody. 

6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 
 

§5

Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: [email protected]

2. W przypadku zamówień dywaników EVA Dywaniki® , jest to produkt nieprefabrykowany, zatem wszystkie reklamacje są rozpatrywane zgodnie z regulaminem sklepu.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis “Wygraj 5 dywaników z Eva Dywaniki”.

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

 

§6

Obowiązek informacyjny 

 

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Enjoy The Car Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Jana III Sobieskiego 110 / 29, 00-074,, Polska  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000903683 z NIP 7011036353. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku EVA Dywaniki.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

 

§7

Postanowienia końcowe 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 

3. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Develop, web-2a.ru